0
Lượt Xem
112
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Trì Triệt bạo hồng sau vận đen quấn thân, thông cáo liên tiếp bị ngừng.

Trong nhà bỗng nhiên đến cái tiểu gia hỏa, tự xưng muội muội của hắn, nói hắn đây là bị theo dõi.

Trì Anh tay trái la bàn, tay phải Thất Tinh Kiếm, nhưng mà hai má hồng hồng, ánh mắt ngập nước.

Trì Triệt nhìn hắn cái này thiên tài muội muội mộng bức, phong thuỷ có thể sao?

Cái này cùng bạn hắn đi nhà trẻ hài tử có cái gì khác nhau?

Xuyên qua ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí