0
Lượt Xem
13
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Chuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn. Số chương : 14 chương. (5 Truyện.) Bộ truyện này bao gồm những câu chuyển nhỏ lại. Ở mỗi phần sẽ là những nhân  vật khách nhau.

Thẻ Tiêu Chí