0
Lượt Xem
93
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Bên trong hệ thống truyền đến tiếng nói máy móc nhưng cực kì dễ nghe "Chúc mừng kí chủ thu hoạch được năng lưc mới cấp SSS" Phương Nhiên nghe thấy, bỗng nhiên bão nổi: "Clow Card con m* mày! Lão tử không phải thiếu nữ ma pháp!" "Tu tiên luyện thể, cổ võ đấu khí! Luyện kim vu thuật, ma pháp dị năng đâu!?" "Vô hạn lưu ngầu lòi đâu, vì cái gì ta thu hoạch được sức mạnh của thiếu nữ ma pháp a!" - --------------------------- Dạo này ta hơi bận nên ra chương sẽ không đều đặn, ta sẽ cố gắng bạo chương cuối tuần.

Thẻ Tiêu Chí