Đã cập nhật 590 chương
1

Người Bị Nâng Đi Về Phía Trước

1

Người Bị Nâng Đi Về Phía Trước

2

Tiểu Nha Đầu, Ngươi Không Sợ Bản Hầu?

2

Tiểu Nha Đầu, Ngươi Không Sợ Bản Hầu?

3

Nguyên Chủ Sống Quá Uất Ức, Quá Ủy Khuất!

3

Nguyên Chủ Sống Quá Uất Ức, Quá Ủy Khuất!

4

Quá Coi Thường Nàng

4

Quá Coi Thường Nàng

5

Trần Truồng, Nàng Lại Chạy

5

Trần Truồng, Nàng Lại Chạy

6

Trần Truồng, Nàng Lại Chạy Lần Nữa!

6

Trần Truồng, Nàng Lại Chạy Lần Nữa!

7

Lưu Lại Một Phần Tôn Nghiêm

7

Lưu Lại Một Phần Tôn Nghiêm

8

Thật Là Muốn Đen Ăn Đen*

8

Thật Là Muốn Đen Ăn Đen*

9

Phản Thiên......

9

Phản Thiên......

10

Hùng Hài Tử*--

10

Hùng Hài Tử*--

11

Vô Luận Là Nam Hay Nữ, Giết Không Tha!

11

Vô Luận Là Nam Hay Nữ, Giết Không Tha!

12

Đó Thật Sự Là Một Hài Tử?

12

Đó Thật Sự Là Một Hài Tử?

13

Chuyện Này Dừng Ở Đây

13

Chuyện Này Dừng Ở Đây

14

Tuồng Sắp Bắt Đầu

14

Tuồng Sắp Bắt Đầu

15

Quá Kỳ Cục

15

Quá Kỳ Cục

16

Rốt Cuộc Tự Mình Lĩnh Giáo

16

Rốt Cuộc Tự Mình Lĩnh Giáo

17

Còn Có Gì Khó Xử?

17

Còn Có Gì Khó Xử?

18

Nữ Tử Mạnh Mẽ, Quyết Liệt

18

Nữ Tử Mạnh Mẽ, Quyết Liệt

19

Lời Của Nữ Nhi Không Đáng Tin Bằng Lời Người Ngoài?

19

Lời Của Nữ Nhi Không Đáng Tin Bằng Lời Người Ngoài?

20

Hiện Tại Còn Giả Vờ Vô Tội?!

20

Hiện Tại Còn Giả Vờ Vô Tội?!