0
Lượt Xem
177
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Chết đi không phải là kết thúc, đó là mở đầu của một thế giới mới. Thế giới này có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, có á nhân, ma tộc, thú nhân. Và tất nhiên, sẽ không thiếu pháp thuật!!! Nhận được hệ thống "sinh tồn", bắt đầu liền phải học cách chế tạo đồ đạc, bắt buộc phải chế tạo trang bị buôn bán và săn bắn kiếm sống trong một thế giới mới này Đồng thời mở rộng thế lực và mua nô lệ Như vậy sống sót sẽ như thế nào đây? Tác giả: Flamacos-Nanosoldier Editor: Nguyệt Như Map 1: Arena Of Valor Map 2: Chưa rõ Facebook: Vô Ảnh Hệ thống chính: Sinh tồn tổng hợp

Thẻ Tiêu Chí