0
Lượt Xem
2
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nhiều năm trước du Tam Á một thiên tuỳ bút du ký. Quan niệm mới mẻ độc đáo, một phản người trong nước du lịch vội vàng hoang mang rối loạn, vội vội vàng vàng tâm tình: Sợ bạc có hại, sợ cảnh điểm xem thiếu, sợ mỹ thực chưa chắc, sợ bao không trang đủ. Du lịch chính là hưu nhàn, nghỉ ngơi, phát ngốc, tùy ý, thể xác và tinh thần thoải mái mới là không uổng phí này quý giá mấy ngày kỳ nghỉ.

Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ta ┃ vai phụ: Tam Á ┃ cái khác: Hưu nhàn

Thẻ Tiêu Chí