1
Lượt Xem
40
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nội dung nhãn mác : hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã Editor : Krazydreamy Giới thiệu: Cặp đôi học bá và học tra lại một lần nữa tặng đường, đưa cẩu lương. "Mười năm sau song song, trăm năm sau đối đối" Vốn là cậu và tớ ~ (đối là một cặp đối ngược, đối đối cũng là đúng đúng) - ----- Hứa Gia Niên × Thịnh Huân Thư Công học giỏi (học bá công) × thụ học dốt (học tra thụ)

Thẻ Tiêu Chí