Đã cập nhật 46 chương
1

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 1: Trùng Hợp

2

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 2: Đại Ca

3

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 3: Thông Báo Tuyển Người Dạy Kèm Tại Nhà

4

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 4: Người Quen

5

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 5: Ngôi Sao Nhỏ

6

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 6: Tiết Thể Dục

7

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 7: Ngày Mưa

8

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 8: Cô Giáo Nhỏ

9

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 9: Kế Hoạch A

10

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 10: Biểu Diễn

11

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 11: Mời Anh Ăn

12

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 12: Học Bù

13

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 13: Cô Nàng Tâm Cơ

14

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 14: Đom Đóm

15

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 15: Nỗi Khổ Trong Lòng

16

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 16: Cậy Vào

17

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 17: Battle

18

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 18: Sợi Dây Đỏ

19

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 19: Anh Ngủ Chưa

20

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 20: Đánh Nhau

21

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 21: Ôm Chặt Tôi

22

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 22: Ngủ Chung

23

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 23: Quan Tâm Nhiều Ắt Sẽ Loạn

24

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 24: Được Voi Đòi Tiên

25

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 25: Tai Nghe

26

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 26: Chị Dám Đánh Tôi

27

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 27: Nảy Sinh

28

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 28: Trời Mưa

29

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 29: Mỹ Phẩm Dưỡng Da

30

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 30: Tổng Duyệt

31

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 30-2: Một Số Thuật Ngữ Về Rap – Hiphop Trong Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

32

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 31: Trận Bóng Rổ

33

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 32: Không Thể Phụ Lòng

34

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 33: Quán Trà Sữa

35

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 34: Gặp Lén

36

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 35: Bạo Lực

37

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 36: Bạn Mới

38

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 37: Ôm Tôi Một Cái

39

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 38: Nổi Giận

40

Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh - Chương 39: Quan Tâm