233
Lượt Xem
562
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Những người chơi trong trò chơi kết hợp với nhau, tạo ra những băng nhóm, và chiến đấu với yêu tinh. Shylock là một người chơi trong đó! Và anh đã có một nhóm riêng của mình.

Thẻ Tiêu Chí