56
Lượt Xem
48
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Đô thị, ngôn tình, sủng. Nhân vật chính: Nhất Dao, Dụ Dân. Một câu chuyện ngọt ngào giữa chốn đô thành hoa và nắng, em gặp anh và mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thế... Giữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh. SUMMER 28/01/2020

Thẻ Tiêu Chí