8
Lượt Xem
107
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Giải Phẫu Sư là một bộ truyện về pháp y trinh thám, nội dung ly kỳ hấp dẫn, tác giả viết rất chắc tay.

Thẻ Tiêu Chí