0
Lượt Xem
10
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cũng từng thiếu niên khí phách, giận mã khinh cuồng, hiện giờ mang theo này viên lịch biến tang thương tâm một lần nữa xuất phát, ta còn có thể tìm về đã từng ta sao? ——

Giang trừng Giang trừng đồng nghiệp, vô CP Não động tiểu ngắn

Tag: Xuyên qua thời không, Tiên hiệp tu chân, Mau xuyên, Vườn trường Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang trừng ┃ vai phụ: Mộc ân, Hàn sâm ┃ cái khác: Ma đạo tổ sư, trần tình lệnh