1
Lượt Xem
69
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Đô thị thình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến ngược tâm Edit: Linh Beta: Ishtar, Hoàng Lam Chu Hồng Hồng yêu  Trình Ý, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa lộn xộn với hắn như vậy nữa. Trình Ý không biết mình có yêu Chu Hồng Hồng hay , nhưng đời này hắn đã định chính là cô. Nhân vật chính: Trình Ý, Chu Hồng Hồng / Phụ diễn: Thời Tiệp Nghệ.​

Thẻ Tiêu Chí