Trọn bộ 32 chương
1

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 1

2

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 2

3

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 3: Sự Kiện Bạo Lực Trường Học

4

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 4

5

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 5: Thêm Một Cái Đuôi

6

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 6: Sống Chung

7

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 7: Nghĩ Hè (thượng)

8

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 8: Nghĩ Hè (hạ)

9

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 9: Khoát Thư Lượng Tự Bạch

10

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 10: Lớp Học Xuất Hiện

11

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 11: Cùng Ngưu Đại Bằng Ra Đồng Làm Việc

12

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 12: Ghen

13

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 13: Dám Nói Yêu Tôi

14

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 14: Bày Tỏ

15

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 15: Đập Xe Ký

16

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 16: Tốt Nghiệp Du Lịch

17

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 17: Người Chết Trở Về

18

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 18: Sinh Nhật Lượng

19

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 19: Tai Họa Bất Ngờ

20

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 20: Phim Thần Tượng Trên Du Thuyền Hào Hoa

21

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 21: Một Đêm Trên Du Thuyền

22

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 22: Tình Địch Xuất Hiện

23

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 23: Thịt Nướng

24

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 24: Hiểu Lầm

25

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 25: Tranh Cãi (thượng)

26

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 26: Tranh Cãi (hạ)

27

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 27: Lượng Bộc Phát (thượng)

28

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 28: Lượng Bộc Phát (hạ)

29

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 29: Bị Bắt Cóc

30

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 30: Được Cứu

31

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 31: Khoát Thư Lượng Tự Bạch 2

32

Hắn Là Cố Chấp Cuồng - Chương 32: Sau Khi Kết Hôn (kết Cục)