Đã cập nhật 52 chương
1

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 1: Vị Khách Không Mời

2

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 2: Ta Giẫm Chết Ngươi

3

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 3: Anh Hung Dữ Như Thế Làm Gì?

4

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 4: Nhầm Em Gái Nhà Anh!

5

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 5: Lần Đầu Nhưng Vẫn Tốt Hơn Em

6

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 6: Có Tin Kéo Đứt Cái Chân Thứ Ba Của Ngươi Hay Không?

7

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 7: Muốn Cắn Chết Hắn

8

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 8: Phong Lưu Cái Mông

9

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 9: Đừng Có Cản Ta

10

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 10: Đùa Giỡn Với Lửa Sẽ Bỏng Tay

11

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 11: Gọi Hai Từ Ác Ma Để Hình Dung

12

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 12: Chỉ Là Một Nụ Hôn

13

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 13: Đau Chết Bà Rồi

14

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 14: Anh Làm Tôi Đau

15

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 15: Hắc Nam Nhân Anh Tới Thời Kỳ Động Dục Rồi Sao?

16

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 16: Nhìn Mỹ Nam Vào Buổi Sáng Là No Con Mắt

17

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 17: Lần Sau Tái Ngộ Chuẩn Bị Thành Thái Giám Đi

18

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 18: Anh Trai Quả Nhiên Thương Mình

19

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 19: Ông Hoàng Không Ngai

20

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 20: Bất Hòa

21

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 21: Đáng Đời Lão Cha

22

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 22: Gia Đình Nhỏ

23

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 23: Tính Toán

24

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 24: Chia Tay

25

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 25: Thiên Tài A

26

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 26: Có Chết Cũng Không Muốn Vào

27

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 27: Còn Hơn Cả Phụ Nữ

28

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 28: Bộ Đôi Lục Trà Nữ

29

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 29: Em Họ Tương Mịch

30

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 30: Tam Tiểu Thư Cô Phải Cẩn Thận

31

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 31: Con Về Rồi Đây

32

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 32: Ngại Quá, Tính Tôi Bây Giờ Hơi Thẳng

33

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 33: Con Sẽ Dẫn Một Trong Hai Người Về?

34

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 34: Vẫn Là Em Đủ Tài Giỏi Nắm Được Trái Tim Anh Ấy

35

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 35: Cùng Lắm Là Cao Hơn Cảnh Sát Một Bậc

36

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 36: Tiện Nam Nhân?

37

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 37: Tình Một Đêm

38

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 38: Con Có Thể Không Gả Đi Không?

39

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 39: Con Muốn Kết Hôn

40

Hào Môn Quân Sủng Hôn - Chương 40: Em Thất Thân Rồi