Trọn bộ 47 chương
1

[harry Potter] Ma Vương - Chương 1: Bảo Bảo - Harry Potter Ra Đời

2

[harry Potter] Ma Vương - Chương 2: Merlin?!

3

[harry Potter] Ma Vương - Chương 3: Tiếng Sét Ái Tình Của Voldemort?!

4

[harry Potter] Ma Vương - Chương 4: Boa

5

[harry Potter] Ma Vương - Chương 5: Cuối Cùng Cũng Đến, Thư Nhập Học Hogwarts

6

[harry Potter] Ma Vương - Chương 6: Đến Hẻm Xéo, Gặp Draco

7

[harry Potter] Ma Vương - Chương 7: Không Đề!

8

[harry Potter] Ma Vương - Chương 8: Vẫn Không Có Đề!

9

[harry Potter] Ma Vương - Chương 9: Lễ Phân Loại

10

[harry Potter] Ma Vương - Chương 10: Lớp Độc Dược

11

[harry Potter] Ma Vương - Chương 11: Con Gái Của Voldemort?!

12

[harry Potter] Ma Vương - Chương 12: Tình Bạn

13

[harry Potter] Ma Vương - Chương 13: Giáng Sinh

14

[harry Potter] Ma Vương - Chương 14: Kết Thúc Năm Nhất

15

[harry Potter] Ma Vương - Chương 15: Gia Đình Ảo Ảnh

16

[harry Potter] Ma Vương - Chương 16: Không Đề! ^^

17

[harry Potter] Ma Vương - Chương 17: Không Biết Nên Đặt Tiêu Đề Gì! ^^

18

[harry Potter] Ma Vương - Chương 18: Tử Xà Du Mi

19

[harry Potter] Ma Vương - Chương 19: Kế Thừa

20

[harry Potter] Ma Vương - Chương 20: Hóa Đá

21

[harry Potter] Ma Vương - Chương 21: Dụ Địch

22

[harry Potter] Ma Vương - Chương 22: Tom Riddle

23

[harry Potter] Ma Vương - Chương 23: Kết Thúc Năm Hai

24

[harry Potter] Ma Vương - Chương 24: Biệt Thự Potter

25

[harry Potter] Ma Vương - Chương 25: Đi Hẹn Hò?!

26

[harry Potter] Ma Vương - Chương 26: Gia Tộc Andreassen

27

[harry Potter] Ma Vương - Chương 27: Giám Ngục

28

[harry Potter] Ma Vương - Chương 28: Peter Pettigrew

29

[harry Potter] Ma Vương - Chương 29: Giải Oan (1)

30

[harry Potter] Ma Vương - Chương 30: Giải Oan (2)

31

[harry Potter] Ma Vương - Chương 31: Giải Oan (3)

32

[harry Potter] Ma Vương - Chương 32: Dây Chuyền Slytherin

33

[harry Potter] Ma Vương - Chương 33: Gián!!!

34

[harry Potter] Ma Vương - Chương 34: Gặp Gỡ (1)

35

[harry Potter] Ma Vương - Chương 35: Gặp Gỡ (2)

36

[harry Potter] Ma Vương - Chương 36

37

[harry Potter] Ma Vương - Chương 37

38

[harry Potter] Ma Vương - Chương 38

39

[harry Potter] Ma Vương - Chương 39

40

[harry Potter] Ma Vương - Chương 40