0
Lượt Xem
102
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cơ Noãn đẹp một đời.

Chẳng sợ chết đi mấy chục năm như cũ là dân chúng trong miệng hồng nhan họa thủy.

Không nghĩ mở mắt ra lại trở thành trong sách tiểu đáng thương Sở Dao trưởng bối chán ghét hạ nhân khi dễ vị hôn phu có người yêu khác.

Trọng yếu nhất là cái này tiểu đáng thương lại béo lại lùn còn lớn lên xấu.

Ít nhiều có cái có thể làm cho nàng lần nữa biến xinh đẹp hệ thống.

Chỉ là thiện giá trị là cái gì? Làm người tốt việc tốt?

Người tốt không trường mệnh, nàng vẫn là càng thích làm họa thủy.

Trọng sinh ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí