0
Lượt Xem
124
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Làm hiện đại văn minh sinh ra đầu hạ, không thể hiểu được liền xuyên qua đến cổ đại chu triều, không có internet, đốt đèn, TV, điện ảnh, trò chơi, hơn nữa chính mình vẫn là cái lịch sử tiểu bạch, trừ bỏ ngâm nga hạ, thương, chu, triều đại tên bên ngoài, không có một chút tương quan tri thức dự trữ.....

Thẻ Tiêu Chí