0
Lượt Xem
70
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái tiểu hướng dẫn du lịch mạc danh trọng sinh 2006 năm, thành trung diễn tuổi trẻ nhất biểu diễn lão sư. Sau đó mang theo hai cái bánh bao một con cá mặn cùng nhau hỗn điện ảnh vòng. Một không cẩn thận thành truyền kỳ chuyện xưa. Tân nhân nhập hố, quyển sách chậm nhiệt, đơn nữ chủ, vô hệ thống. Có hứng thú thư hữu có thể thêm đàn:868596419, hoan nghênh nói thêm ý kiến, hữu hảo giao lưu.

Thẻ Tiêu Chí