18
Lượt Xem
109
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Ngược, sủng, H, HE. Nam chính: Âu Dương Vũ Thần. Nữ chính: Cố Uyển Đình. Cuối cùng giữa chúng ta là gì? Là yêu, hay là hận? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu? Tình yêu và thù hận? Đâu là ranh giới, đâu là kết thúc?

Thẻ Tiêu Chí