88
Lượt Xem
33
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cô yêu thầm người anh trai bạn thân và hai người thỏa thuận với một trăm ngàn để lập hợp đồng hôn nhân trong hai tháng. Hợp đồng chỉ có hai tháng nhưng đem lại một mớ rắc rối cho cô với gia đình của anh... Cô bị mẹ chồng của mình giáo huấn cho một trận...Bây giờ cô chỉ mong sau thời gian quay trở lại, để cô chưa từng ký vào cái hợp đồng hôn nhân nào cả. Một cái hợp đồng thật ngớ ngẩn!!!!

Thẻ Tiêu Chí