0
Lượt Xem
20
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, vườn trường, hệ thống, 2S Nhân vật chính: Trương Thị Trúc Linh x Trịnh Nhất Khiêm "Con nhà người ta" trong miệng phụ huynh chính là nói những học sinh giỏi, phẩm hạnh tốt, không để cha mẹ, thầy cô phiền lòng.... Những học sinh giỏi như vậy chính là học bá. Ngược lại những thành phần đội sổ trong lớp, những người chuyên kéo chân sau thành tích của tập thể, không chỉ vậy còn không biết cố gắng, lười học, chơi bời, bê tha... Chính là học tra. Vậy khi một học bá xuyên vào học tra thì chuyện gì sẽ xảy ra??? Dĩ nhiên là học, học, học, lấy lại thành tích xuất sắc đã từng có trong thân thể trước, phấn đấu trở thành con ngoan trở giỏi, học sinh ba tốt, công dân hoàn mỹ chứ sao. Chú ý: - Văn này 1v1 - Toàn bộ các yếu tố trong truyện đều nhằm mục đích phục vụ cho cốt truyện. Xin đừng kiểm tra độ chân thật của nó!

Thẻ Tiêu Chí