0
Lượt Xem
86
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Một cái vây với số mệnh Một cái hữu với ngày đêm Khúc chương trấn, là khởi điểm, cũng là chung điểm. Càng là trong bóng đêm thắp sáng quang minh, mai táng. Phá tướng tiểu bà cốt VS sinh hồn tuấn thiếu niên Tag: Linh dị thần quái Yêu sâu sắc Nhân duyên tình cờ gặp gỡ Gương vỡ lại lành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chiêu bình an, khi thiên trạch ( a chọn ) ┃ vai phụ:... ┃ cái khác: Rất nhiều Một câu tóm tắt: Nửa năm ái, dùng mười năm tới thường Lập ý: Ái sẽ thắp sáng hắc ám

Thẻ Tiêu Chí