0
Lượt Xem
224
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

« cổ trạch quỷ thần » « đầm lầy quái vật » « cực địa hung thú » « tòa thành u linh » « biển sâu lún xuống » chờ chút, cùng một tác giả chỗ lấy hệ liệt tiểu thuyết kinh dị. Bởi vì những cái kia trong chuyện xưa xuất hiện nữ chính nhóm, cuối cùng. . . Truyện kinh dị đều biến thành truyện tình yêu.

(người bên ngoài hệ liệt tiểu cố sự tập hợp)

Nội dung nhãn hiệu: Dị thế đại lục xuyên qua thời không ngọt văn đông phương huyền huyễn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Thẻ Tiêu Chí