Đã cập nhật 306 chương
1

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 1: Ván Cờ

2

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 2: Tinh Thần Bị Tàn Phá

3

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 3: Vạn Vật Nở Rộ

4

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 4: Chẳng Lẽ, Mình Xuyên Việt Rồi?

5

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 5: Dị Thường

6

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 6: Chớ Đi Cùng Y!

7

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 7: Nửa Mù

8

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 8: Tiếp Tay Cho Giặc

9

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 9: Nước Sông Không Phạm Nước Giếng

10

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 10: Cuối Cùng Cũng Không Bị Dọa Chết

11

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 11: Chưa Từng Chửi Thề, Nhưng Không Nhịn Được

12

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 12: Hồng Hồ

13

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 13: Thiếu Niên Hành Hiệp Trượng Nghĩa

14

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 14: Khuyên Không Được

15

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 15: Chênh Lệch Giữa Yêu Thú Và Phàm Nhân

16

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 16: Kỳ Nhân Kế Tiên Sinh

17

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 17: Ước Hẹn Hành Hiệp Trượng Nghĩa

18

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 18: Tâm Kế Duyên Mệt Mỏi

19

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 19: Chân Thực Hoảng Hốt

20

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 20: Căn Nhà Nhỏ Tinh Xảo

21

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 21: Thanh Linh Chi Khí Ở Trên Tay

22

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 22: Trời Xui Đất Khiến

23

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 23: Cũng Phải Làm Bộ Tương Tự

24

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 24: Nhà Mới Cư An Tiểu Các

25

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 25: Mẹ Nó, Ta Xui Xẻo Vậy!

26

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 26: Khi Đà Điểu Cùng Đường

27

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 27: Trận Chiến Thật Lớn

28

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 28: Quá Kích Thích

29

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 29: Tiểu Doãn Thanh

30

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 30: Thành Hoàng Đại Nhân Có Lời Mời

31

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 31: Lão Thành Hoàng

32

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 32: Chân Tướng

33

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 33: Tỉnh Mộng Mà Không Hay!

34

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 34: Thật Là Giống!

35

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 35: Quân Cờ Đen

36

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 36: Thiên Địa Hóa Sinh

37

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 37: Nhập Đạo Trước Phải Luyện Võ

38

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 38: Nghề Nghiệp Cao Quý

39

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 39: Sắp Đạt Thành Tựu

40

Lạn Kha Kì Duyên - Chương 40: Quà Biếu Kiểu Mới