0
Lượt Xem
30
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Người dịch : Matcha Câu chuyện này là phần phiên ngoại của hai nhân vật Trần Bì A Tứ mà chúng ta đã từng biết qua khi đọc truyện Lảo Cửu Môn. Liệu giữa hai người họ sẽ có kết thúc như thế nào?

Thẻ Tiêu Chí