Trọn bộ 39 chương
1

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 1: Chuyên Gia Cao Ngạo Lạnh Lùng

2

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 2: Thi Đấu Suy Luận

3

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 3: Ẩn Giấu Thân Phận

4

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 4: Mối Tình Đầu

5

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 5: Đầu Cá Nấu Ớt Băm

6

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 6: Cát Chảy Qua Kẻ Tay

7

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 7: Linh Cảm Xấu

8

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 8: Phụ Nữ Độc Thân

9

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 9: Tôi Không Thay Đổi

10

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 10: Hoạt Động Tâm Lý

11

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 11: Hành Trình Phá Băng

12

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 12: Bức Tường Nước Hoa

13

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 13: Một Thoáng Hương Hồn

14

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 14: Người Đẹp Pháp Y

15

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 15: Lộ Diện Chính Danh*

16

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 16: Tiêu Chuẩn Hai Mặt

17

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 17: Bổn Điểu Tiên Phi

18

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 18: Tiến Dần Từng Bước

19

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 19: Hình Tượng Thánh Nữ

20

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 20: Nghiêm Trọng Hóa Vấn Đề

21

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 21: Erynnyes

22

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 22: Tế Thủy Trường Lưu*

23

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 23: Pháp Luật Và Tình Người

24

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 24: Bưu Phẩm Lạ Lùng

25

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 25: Tình Yêu Duy Nhất

26

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 26: Sơ Hở Trăm Bề

27

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 27: Tiến Sĩ Duane

28

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 28: Ván Đã Đóng Thuyền

29

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 29: Linh Hồn Mỉm Cười

30

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 30: Mỏng Manh Dễ Vỡ

31

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 31: Bào Đinh Mổ Bò*

32

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 32: Truyền Thuyết Về Căn Nhà Cổ

33

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 33: Hiểm Nguy Trong Nhà Ma

34

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 34: Hung Thủ Giấu Mặt

35

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 35: Một Ngày Cuối Cùng

36

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 36: Diễn Xuất Siêu Phàm

37

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 37: Tam Đường Hội Thẩm*

38

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 38

39

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu - Chương 39: Ngoại Truyện