Đã cập nhật 642 chương
1

Quyển 1 Chương 1: Birth Of A Dark Gamer (khởi Đầu Của Một Dark Gamer)

2

Quyển 1 Chương 2: Wild Beast Appears (mãnh Thú Xuất Hiện)

3

Quyển 1 Chương 3: The Instructor’s Request (yêu Cầu Của Thầy Hướng Dẫn)

4

Quyển 1 Chương 4: Dreadful Weed (sự Khủng Khiếp Của Weed)

5

Quyển 1 Chương 5: The Girl Who Lost Words (cô Gái Bị Câm)

6

Quyển 1 Chương 6: Over A Barbecue (nấu Nướng)

7

Quyển 1 Chương 7: Maestro Of Battles (trận Chiến Ở Litvart)

8

Quyển 1 Chương 8: The Fated Profession (định Mệnh)

9

Quyển 1 Chương 9: The City Of Heaven (thành Phố Thiên Đường)

10

Quyển 1 Chương 10: Weed’s Role In The Punitive Force (vai Trò Của Weed Trong Đội Chinh Phạt)

11

Quyển 2 Chương 1: Land Of The Myth (vùng Đất Của Những Truyền Thuyết/bí Ẩn)

12

Quyển 2 Chương 2: The Statue Of The Goddess Freya (tượng Nữ Thần Freya)

13

Quyển 2 Chương 3: Lost Treasures Of The Temple (kho Báu Trong Đền)

14

Quyển 2 Chương 4: City Of Heaven, Lavias (lavias, Thành Phố Thiên Đường)

15

Quyển 2 Chương 5: The One Who Does The Worst (kẻ Tồi Tệ)

16

Quyển 2 Chương 6: The Meaning Behind Royal Road (ý Nghĩa Thực Sự Của Royal Road)

17

Quyển 2 Chương 7: Nameless Statue Of Lavias (bức Tượng Vô Danh Ở Lavias)

18

Quyển 2 Chương 8: The Lost Treasure Of Freya (kho Báu Thất Lạc Của Freya)

19

Quyển 2 Chương 9: Princess' Knight (chàng Hiệp Sĩ Của Công Chúa)

20

Quyển 2 Chương 10: Mountains Of Loot (những Núi Tiền)

21

Quyển 3 Chương 1: Nghề Nghiệp Của Tôi, Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng …

22

Quyển 3 Chương 2: Hòn Đá Thu Lôi

23

Quyển 3 Chương 3: Nhạc Khí Và Âm Mưu

24

Quyển 3 Chương 4: Nỗi Ô Nhục Của Van Hawk

25

Quyển 3 Chương 5: Trả Lại Di Vật Thánh

26

Quyển 3 Chương 6: Lạnh Căm Căm

27

Quyển 3 Chương 7: Người Mới Cái Gì Cũng Không Biết

28

Quyển 3 Chương 8: Lũ True Blood Vampire

29

Quyển 3 Chương 9: Nhà Điêu Khắc Vĩ Đại

30

Quyển 3 Chương 10: Trận Chiến Ở Lâu Đài Đen

31

Quyển 3 Chương 11: Sự Xuất Hiện Của Kênh Truyền Hình Kém Phát Triển

32

Quyển 4 Chương 1: Vùng Đất Của Sự Tuyệt Vọng

33

Quyển 4 Chương 2: Nghề Gì Cũng Biết

34

Quyển 4 Chương 3: Đấu Giá Vải Ngũ Sắc

35

Quyển 4 Chương 4: Bậc Thầy Điêu Khắc Darone

36

Quyển 4 Chương 5: Shapeshifter Sculpture

37

Quyển 4 Chương 6: Vây Hãm Pháo Đài Ohdein

38

Quyển 4 Chương 7: Đi Săn Trong Hầm Ngục

39

Quyển 4 Chương 8: Cuộc Đi Săn Của Weed

40

Quyển 4 Chương 9: Tổ Chức Dark Gamer