Đã cập nhật 276 chương
1

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 1: Sự Ủy Thác Của Cô Nữ Sinh

2

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 2: Âm Gian Tú Tràng

3

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 3: Buổi Phỏng Vấn Kinh Hoàng

4

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 4: Năm Câu Hỏi

5

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 5: Tôi Là Một Streamer

6

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 6: Lá Bùa Áp Đáy Rương

7

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 7: Livestream Siêu Kinh Dị

8

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 8: Bắt Đầu Livestream

9

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 9: Mô Phỏng Cái Chết

10

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 10: Có Người Ngoài Cửa

11

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 11: Có Quỷ Thật Ư?

12

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 12: Thiên Đô Lôi Phù

13

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 13: Giếng Cạn Trong Địa Đạo

14

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 14: Điểm Hối Đoái

15

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 15: Thiệp Mời Hôn Lễ

16

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 16: Tâm Thành Thì Linh

17

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 17: Ra Tay Vì Nghĩa

18

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 18: Phiền Phức Liên Tục

19

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 19: Hôn Lễ Người Yêu Cũ

20

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 20: Tôi Không Đồng Ý

21

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 21: Đạo Cao Một Trượng

22

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 22: Em Muốn Kết Hôn Với Anh

23

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 23: Ngôi Trường Bỏ Hoang Rùng Rợn

24

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 24: Trò Chơi Thi Gan

25

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 25: Trò Chơi Bốn Góc

26

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 26: Thiếu Một Người Ư?

27

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 27: Hình Nhân, Cầu Thang, Âm Thanh

28

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 28: Ai Đang Đánh Đàn?

29

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 29: Nên Tin Ai Đây?

30

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 30: Chung Cư Nữ Sinh

31

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 31: Thư Tình Nhuốm Máu

32

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 32: Váy Đỏ

33

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 33: Cõng Xác Bước Đi

34

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 34: Bậc Thang Thứ 13

35

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 35: Hồng Loan Thiên Hỷ

36

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 36: Đi Mua Chó

37

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 37: Chó Dữ

38

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 38: Ủy Thác Của Ông Chủ Hoàng

39

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 39: Tu Luyện Thiên Mục

40

Livestream Siêu Kinh Dị - Chương 40: Người Xem Livestream Đều Là Kẻ Sắp Chết?