0
Lượt Xem
52
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại : Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, ôn nhu công x nội liễm ẩn nhẫn thụ, thụ truy công, HE. Hạ Tuyển chuyển trường, làm quen được người bạn mới đầu tiên. Có điều, Hạ Tuyển không ngờ mình thích...anh trai của người ta CP : Thích Giang Chử x Hạ Tuyển.

Thẻ Tiêu Chí