0
Lượt Xem
205
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Không có nhất xui xẻo, chỉ có càng xui xẻo, đồng dạng sống ở ông trời mí mắt phía dưới, cơ vô song lại đem được trời ưu ái giải thích thành nghĩa xấu. Rõ ràng, ở người khác trong mắt nàng nên là cái thiên tài, cố tình nàng chính là cái phế tài. Rõ ràng, người ở bên ngoài trong mắt nàng may mắn vô song, cố tình nàng chính là cái xui xẻo trứng. Bất quá hồi cái gia mà thôi, như thế nào chín chín tám mươi mốt nạn liền rơi xuống trên người nàng! Bất quá chính là muốn tìm về gia lộ mà thôi, như thế nào liền so lên trời còn khó!

Thẻ Tiêu Chí