0
Lượt Xem
12
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Theo đuổi một người là chuyện không phải dễ dàng gì. Một anh bạn đào hoa lại gặp phải cô nàng mọt sách, tất cả mọi chiêu trò đều không ăn thua cuối cùng vẫn phải làm theo những gì cô ấy muốn. "Nếu cậu đậu vào Harvard, tôi sẽ làm bạn gái cậu", câu nói của cô một cước đá cậu xuống vực. "Đậu Harvard? Giết tôi đi còn hơn" Nhân Vật: rn-Khang Vĩnh Khả Vi (13t) rn-Huỳnh Khải Dương (13t) rn-Lê Hy An (19t) rn-Lâm Tịnh Phương(15t)

Thẻ Tiêu Chí