204
Lượt Xem
125
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Doãn Tiểu Mãn ở trong cung chịu khổ mười tám năm, rốt cuộc chờ đến đại xá được thả ra cung.

Kết quả còn chưa bước ra cửa cung liền một ngã ném tới thập niên 60 Song Quế thôn, thành một cái không cha không mẹ.

Còn bị cha trước khi chết chơi xỏ, bị bắt gả cho so nàng lớn tám tuổi, có một đôi nhi nữ Thẩm Thanh Vân.

Nhìn vại bên trong sắp thấy đáy cao lương, còn có lại đen lại gầy hai huynh muội, Doãn Tiểu Mãn có chút phát ngốc.

May mà toàn bộ Ngự Thiện Phòng đều theo nàng cùng nhau xuyên qua đến. . .

Xuyên không ngọt văn, nam chính phía trước chưa lập gia đình, nhi nữ là nhận nuôi chiến hữu trẻ mồ côi.

Thẻ Tiêu Chí