0
Lượt Xem
202
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lục Hiên xuyên việt đến Đại Võ Triều sau, lên làm một tên vinh quang Phó Bộ Đầu, vì giữ được chức vị, phụng mệnh điều tra một trận án mạng, trải qua mấy phen trắc trở, rốt cuộc đem này lên khó bề phân biệt vụ án điều tra phá án, bản đã cho là vượt qua cửa ải khó, lại không nghĩ rằng....

// đang ra 800 chương
Mạch truyện chủ yếu là phá án, bên cạnh đó là sinhh hoạt nhẹ nhàng hàng ngày
Main có hệ thống, phụ trợ là chính, ko buff quá đà ..

Thẻ Tiêu Chí