0
Lượt Xem
317
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hệ thống mở ra: Xuyên qua, đổi, rút thăm trúng thưởng Du lịch thế giới, ngao du vị diện, ở hiện thực cùng hư ảo trung xuyên qua! Ta nếu thành Phật, thiên hạ vô ma; ta nếu thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Hoan nghênh gia nhập ốc sên thư hữu đàn, đàn dãy số: 485202281

Thẻ Tiêu Chí