0
Lượt Xem
510
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Một thế hệ chiến thần tỉnh lại, thế nhưng thành mọi người trong mắt phế vật người ở rể, ta không nghĩ vả mặt, chính là ta thực lực không cho phép... Trương Thiên chung quy không phải phàm nhân, sở làm việc không người có thể chắn!

Thẻ Tiêu Chí