1
Lượt Xem
42
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Editor: Alex Tran 7747 Tên khác: Nhan quỷ Văn án: Một người có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thấy. Không phải là đôi khi, mà là thường xuyên, mọi lúc. Đôi mắt ấy nhìn thấy những người đã chết... Cảnh Văn dần quen với việc đó... Quen với việc nhìn thấy những người cứ thế mà xuất hiện trước mắt cậu Người ông đã mất của cậu nói: Cậu có một đôi Mắt Quỷ.

Thẻ Tiêu Chí