1
Lượt Xem
73
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đơn giản tới nói, đây là một đôi tình lữ ở mỗi cái thế giới rải cẩu lương hằng ngày.

【 dùng ăn chỉ nam 】

1. Thay đổi cái văn danh còn có văn án, đặt tên phế tác giả.

2. Tác giả khả năng muốn thả bay tự mình.

3. Liệt đại cương cũng vô dụng tác giả, mỗi ngày đều có tân ý tưởng.

4. Hệ thống tồn tại cảm không cường, xem như cái tiểu trợ công.

Tag: Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Khương đường ┃ vai phụ: Nổi lên một đống lớn tên, viết đến nào dùng đến nào đi ha ha ┃ cái khác:

Thẻ Tiêu Chí