0
Lượt Xem
83
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tên gốc: 《每个世界都不太对 (快穿)》 Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành (190 chương) Edit: Thượng Thể loại: Xuyên qua thời không hệ thống điềm văn khoái xuyên Thiệu Khiêm quay trở lại thế giới này cũng bởi vì vài lý do nào đó  bởi khi hắn quay trở lại lần nữa là tâm niệm mang ý chí trả thù những con người ở thế giới mà hắn trãi qua. Nhưng dường như mọi chuyện không như hắn mong muốn... Vì sao mỗi một thế giới đều thấy sai sai? Chẳng lẽ cách hắn xuyên việt không đúng? Chủ thụ, công trước sau đều là một người Thăm dò chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thiệu Khiêm┃Phối hợp diễn: Tinh phân công┃ Khác: Khoái xuyên

Thẻ Tiêu Chí