0
Lượt Xem
65
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Từ từ tiên lộ thượng, không ngừng là trường sinh. Đương cửu thiên lật úp, loạn thế lưu ly là lúc, bình phàm nữ tử Nguyễn tê cầm trong tay thần bí đồ vật, lấy một người chi khu, nghênh đón hắc ám nước lũ. Thề muốn thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, giết trên đời không người dám xưng tôn!

Thẻ Tiêu Chí