0
Lượt Xem
0
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Người dịch: Giang Hạ Thể loại: yêu thầm, Nam chính hơn nữ chính 10 tuổi Số chương : 56 - ---------------------- Văn án: "Xuân phong trì chí, mỹ nhân bạch mộ" Ninh Tắc Mộ khó hiểu hỏi: "Đã có ý với người ta thì hẹn họ đi, suy nghĩ nhiều vậy làm cái gì??" Ôn Thuần Chi phủi đi tàn thuốc: "Làm người ta khóc thì sao? Tới lúc đó cậu dỗ hay tôi dỗ??" ..... Đối với Ôn Thuần Chi mà nói, có lẽ Úc Hỉ luôn là người khiến anh mềm lòng.

Thẻ Tiêu Chí