Trọn bộ 93 chương
1

Chương 1-1: Thế Giới Khi Còn Bé (1)

2

Chương 1-2: Thế Giới Khi Còn Bé (2)

3

Chương 1-3: Thế Giới Khi Còn Bé (3)

4

Chương 2-1: Cậu Là Con Trai, Tớ Là Con Gái (1)

5

Chương 2-2: Cậu Là Con Trai, Tớ Là Con Gái (2)

6

Chương 2-3: Cậu Là Con Trai, Tớ Là Con Gái (3)

7

Chương 3-1: Chúng Ta Tiền Đồ Vô Lượng [1 (1)

8

Chương 3-2: Chúng Ta Tiền Đồ Vô Lượng (2)

9

Chương 3-3: Chúng Ta Tiền Đồ Vô Lượng (3)

10

Chương 4-1: Tuổi Thơ, Hẹn Gặp Lại (1)

11

Chương 4-2: Tuổi Thơ, Hẹn Gặp Lại (2)

12

Chương 4-3: Tuổi Thơ, Hẹn Gặp Lại (3)

13

Chương 5-1: Mau Lớn Lên Nào (1)

14

Chương 5-2: Mau Lớn Lên Nào (2)

15

Chương 5-3: Mau Lớn Lên Nào (3)

16

Chương 6-1: Xin Chào, Niên Thiếu (1)

17

Chương 6-2: Xin Chào, Thiếu Niên (2)

18

Chương 6-3: Xin Chào, Thiếu Niên (3)

19

Chương 7-1: Thư Tình? Thư Khiêu Chiến? (1)

20

Chương 7-2: Thư Tình? Thư Khiêu Chiến? (2)

21

Chương 7-3: Thư Tình? Thư Khiêu Chiến? (3)

22

Chương 8-1: Phản Nghịch Là Một Loại Thái Độ (1)

23

Chương 8-2: Phản Nghịch Là Một Loại Thái Độ (2)

24

Chương 8-3: Phản Nghịch Là Một Loại Thái Độ (3)

25

Chương 9-1: Cứu Vớt Thiếu Niên Lầm Đường (1)

26

Chương 9-2: Cứu Vớt Thiếu Niên Lầm Đường (2)

27

Chương 9-3: Cứu Với Thiếu Niên Lầm Đường (3)

28

Chương 10-1: Sống Là Phải Nắm Lấy Cơ Hội (1)

29

Chương 10-2: Sống Là Phải Nắm Lấy Cơ Hội (2)

30

Chương 10-3: Sống Là Phải Nắm Lấy Cơ Hội (3)

31

Chương 11-1: Bí Mật (1)

32

Chương 11-2: Bí Mật (2)

33

Chương 11-3: Bí Mật (3)

34

Chương 12-1: Một Ngày Không Gặp, Như Cách Mười Tám Thu (1)

35

Chương 12-2: Một Ngày Không Gặp, Như Cách Mười Tám Thu (2)

36

Chương 12-3: Một Ngày Không Gặp, Như Cách Mười Tám Thu (3)

37

Chương 13-1: Mình Là Học Sinh Cấp 3 (1)

38

Chương 13-2: Mình Là Học Sinh Cấp 3 (2)

39

Chương 13-3: Mình Là Học Sinh Cấp 3 (3)

40

Chương 14-1: Hai Lời Tỏ Tình (1)