24
Lượt Xem
6
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Editor: Pim

Độ dài: 6 chương

Convert: Tangthuvien

Raw: Rabbitlyn

” Anh có thể thích em không, dù chỉ một chút thôi?”

” Không thể.”

Bọn họ lúc đó, kém nhau mười tuổi.

Thẻ Tiêu Chí