1
Lượt Xem
2,162
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nàng hệ thống nói, nếu muốn tìm về thần cách, phải thực hiện nam chính nguyện vọng.

Kết quả là, nàng bắt đầu từ từ tìm hiểu nam chính con đường.

Tô Yên xoắn xuýt, nàng chỉ là muốn tìm về chính mình Thần Cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên?

Nhìn trước mặt nam nhân ánh mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, thích nhất ngươi!

Nam chính đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm: "Ngươi từng nói, sẽ lưu lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời đi."

Tô Yên dỗ dành: "Hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi, ta trước đem này máu rửa sạch, đừng dọa người khác? ?"

Xuyên nhanh ngọt sủng 1V1.

Thẻ Tiêu Chí