0
Lượt Xem
7
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hán Việt : Nam Chủ Thỉnh Hồi Đầu [Khoái Xuyên] Thể loại: 1v1, Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, OE, SE, HE, Khoa học viễn tưởng, Xuyên nhanh, Sảng văn, Ngược nam... Edit : Kỳ Vân (alesrisann) Nếu tôi có thể khiến anh yêu tôi lần đầu tiên, thì sẽ có thể khiến anh yêu tôi lại lần nữa. - - Nguy Dĩ Huyên -- Thế giới thứ nhất: Tổng tài X Tiểu hoa đán, gương vỡ lại lành -- đã hoàn thành. Thế giới thứ hai: Tiểu chó săn ngây thơ X Hoa khôi của hệ, điện cạnh tương quan (đề nghị nên nhảy qua)-- đã hoàn thành. Thế giới thứ ba: Ảnh đế X Tác giả xinh đẹp -- đã hoàn thành. Thế giới thứ tư: Nhị thế tổ X Đồ đê tiện yêu diễm -- đã hoàn thành. Thế giới thứ năm: Bạo quân X Chính thê của thần tử (song khiết)-- đang tiến hành. Thế giới thứ sáu: Long "Trời sinh tính rất dâm" X Nữ ma pháp bình dân (tây huyễn). Đọc chỉ nam: 1. Nữ chủ có tâm cơ, tô tô tô, cặn bã cặn bã, mỹ mỹ mỹ. 2. Nam chủ hắc hóa. 3. Mỗi thế giới nam chủ đều là một người. 4. Chúc bạn xem truyện vui vẻ ~ Nội dung nhãn: Chuyện tình ngọt ngào xuyên nhanh văn Tìm tòi mấu chốt: Nhân vật chính: Nguy Dĩ Huyên ┃ Phối hợp diễn: Nam chủ

Thẻ Tiêu Chí