0
Lượt Xem
50
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Một thiếu nữ lạnh lùng, xung quanh cô dường như đều là bí ẩn. Cô cùng với hai người bạn sống chung đều xuất ngoại. Hai người bạn thì đi New York, còn cô tới Italy. Sau đó cô đột ngột trở về... Câu chuyện bắt đầu...

Thẻ Tiêu Chí