0
Lượt Xem
64
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cả đời chỉ có thể thích một người. Nguyên lai những lời này chân chính hàm nghĩa là, lúc ban đầu kia phân thích, nếu có thể đi đến cuối cùng, là thắng qua ái. Nếu không thể, như vậy, ngươi về sau còn sẽ yêu những người khác, chính là cái loại này ái, cùng kia phân lúc ban đầu thích, như thế nào gật bừa. Tag: Thanh mai trúc mã, Trưởng thành, Vườn trường Lập ý: Đợi không được trời tối, pháo hoa sẽ không quá hoàn mỹ.

Thẻ Tiêu Chí