0
Lượt Xem
41
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Editor: Diệp Thiên Y Không biết nói gì ngoài việc mời mọi người yêu thích Naruto thì nhảy hố. Chỉ là đột nhiên suy nghĩ linh tinh, sau đó là có cái đoạn tóm tắt nho nhỏ này. Mà tóm tắt ở đây hể??? Đọc truyện nhen Còn sau này? Còn chính văn? Đó là cái gì mị không biết nha! Đúng, đúng là tuỳ tiện như vậy! Không phục thì đến đánh mị đi! Nhân tiện, CP trong não động là HashiMada NaruSasu nhé.

Thẻ Tiêu Chí