0
Lượt Xem
9
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: sắc hiệp, tiên hiệp,dị giới, hệ thống, xuyên không... Thiên thì đã làm sao,trong tay ta đã có hệ thống cho nên ta có thể nghịch thiên mà đi Ta muốn làm gì thì làm liệu ai có thể cản ta Rồi một ngày ta sẽ nắm cả vũ trụ này trong tay. Mấy tên mà chọc ta thì tự biết số phận của minh đi Truyện đầu tay xin nhận mọi gạch đá!!

Thẻ Tiêu Chí