214
Lượt Xem
110
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Số chương : 119 chương. Thể loại : trùng sinh, cổ đại. Từ ngày xưa nữ chi chốn hoàng tộc đã định sẵn là quân cờ trong tay người khác không được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Nàng là  Minh Lạc cũng không tránh khỏi số phận này, nàng bị chính cô mẫu thái hậu gả cho Túc vương- tay cầm trọng binh. Ngày Túc vương đăng cơ cũng là ngày mạng nàng kết thúc. Trùng sinh về năm 15 tuổi, nàng còn là khuê nữ. Đời này nàng sẽ không làm quân cờ cho người khác. Túc vương: ngươi không gả cũng phải gả.

Thẻ Tiêu Chí